Quen somos

Somos un grupo de investigadores na procura de promover a efectiva realización dos dereitos das persoas con discapacidade recollidos na Convención das Nacións Unidas.

Os orixes do proxecto

O Grupo Dereito Público Global da Universidade da Coruña (UDC), xunto con expertos de diferentes ámbitos científicos e o patrocinio do Consello Social da Universidade da Coruña, constituímos en 2014 o Seminario Permanente sobre Diversidade, co obxectivo de impulsar accións de I+D+i en materia de inclusión e diversidade.

A Universidade, lugar común, aberto e plural para o pensamento, ofrecéusenos como plataforma para analizar, avaliar e tratar de mellorar as medidas postas ao servizo dunha sociedade que aspira a conformarse de persoas iguais na diversidade.

Logo Derecho Público Global
Logo Consello Social UDC
Imaxe dun rapaz escribindo nun ordenador

Primeiras accións sobre os dereitos das persoas con discapacidade

As primeiras accións do Seminario enfocáronse a recompilar, sistematizar e analizar a normativa universitaria destinada aos estudantes con discapacidade.

Tratamos de avaliar o grao de cumprimento da Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade e facer propostas de reforma, mellora e innovación no tratamento da diversidade.

Froito dos nosos primeiros traballos, elaboramos a “Carta dos dereitos dos estudantes con discapacidade na Universidade”. Este documento contén o decálogo de dereitos que se consideran imprescindibles e irrenunciables tras a ratificación da Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade por parte do Estado español.

Nace Proxecto CE10: Observatorio de Políticas Públicas por Igualdade de Oportunidades

Logotipo Proyecto CE10

O Proxecto CE10, o Observatorio de Políticas Públicas en Materia de Discapacidade, Atención á Diversidade e Igualdade de Oportunidades, nace das conclusións do Seminario Permanente sobre Diversidade.

A nosa denominación, Proxecto CE10, ten a súa razón de ser na declaración que preside a regulación dos dereitos e deberes fundamentais na nosa Constitución de 1978:

“A dignidade da persoa, os dereitos  inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz social” (artigo 10.1 CE).

A nosa evolución non é un simple cambio de nome, xa que os obxectivos sobredimensionáronse de forma orgánica:

Igualdade de oportunidades

O colectivo das persoas con discapacidade é representativo dos éxitos e fracasos doutras políticas públicas inclusivas, pero xunto a el existen outros moitos colectivos en risco de exclusión que merecen atención. Por iso é polo que optamos por poñer o foco de atención na igualdade de oportunidades, sexa cal for a causa da desigualdade.

Accesibilidade, inclusión e diversidade

O Observatorio centrou as súas primeiras accións nos dereitos das persoas con discapacidade no ámbito educativo, pero a nosa actividade e meta é global. Buscamos accesibilidade, inclusión e diversidade en todos os ámbitos da sociedade.

Consulta as nosas publicacións

Accede ao noso catálogo de informes en materia de discapacidade, inclusión, accesibilidade e diversidade.

Imaxe dunha estantería de libros nunha biblioteca