Carta dos Dereitos dos Estudantes con Discapacidade na Universidade

Os estudantes con discapacidade temos dereito a disfrutar da Universidade en condicións de igualdade de oportunidades respecto a os demais estudantes.

Máis concretamente, temos dereito a:

Logotipo de orientación

Recibir orientación preuniversitaria e a coñecer o entorno universitario no que habrá de transcurrir a nosa vida académica.

Logotipo de accesibilidad

Unha Universidade accesible.

Logotipo de asistencia

Ser asistidos por un profesor tutor ao longo de toda a carreira universitaria.

Logotipo de apoio

Recibir apoio permanente, especializado e suficiente para alcanzar as nosas metas.

Logotipo de compromiso

Ser atendidos dacordo coa nosa discapacidade no paso polas aulas.

Logotipo de universidade

Estar e permanecer na universidade o tiempo que sea necesario para alcanzar a nosas metas.

Logotipo de inclusión

Unha efectiva inclusión na vida universitaria.

Logotipo de profesionalidade

Intentar realizarnos profesionalmente naquelo para o que nos formamos.

Logotipo de aprendizaxe diario

Ao aprendizaxe ao longo de toda a vida.

Carta dos estudantes con discapacidade

Os estudantes con discapacidade expoñen o presente decálogo de dereitos por unha Universidade para todos.