Publicacións en materia de discapacidade

Reflectimos e compartimos o noso coñecemento e experiencia en materia de discapacidade, igualdade de oportunidades e inclusión a través das nosas publicacións

Cuestiones juridico administrativas inclusion alumnado universitario discapacidad

Cuestións xurídico-administrativas no tocante á inclusión do alumnado universitario con discapacidade e necesidades educativas especiais

O informe analiza exhaustivamente o marco normativo sobre a discapacidade, profundizando no ámbito educativo, así como as políticas públicas sobre discapacidade impulsadas no ámbito público universitario, co obxectivo primordial de realizar propostas encamiñadas ao efectivo recoñecemento e a realización dos dereitos das persoas con discapacidade e necesidades educativas especiais.

Paloma Caneiro e Jorge López-Veiga presentaron as conclusións do informe no III Congreso Internacional Universidad e Discapacidae (CIUD) «Unha Universidade inclusiva para unha Sociedade inclusiva».

Imagen de Paloma Caneiro González

Cara a unha Carta dos Dereitos dos Estudantes con Discapacidade na Universidade

Comunicación presentada no II Congreso Internacional Universidade e Discapacidade (CIUD). «Universidades Inclusivas, Universidades de Futuro», organizado pola Fundación ONCE, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, CERMI e CRUE, celebrado en Madrid os días 27 e 28 de novembro de 2014.

Catálogo de publicacións

A contratación pública de servizos ás persoas tras a aprobación das directivas europeas de cuarta xeración: Un novo horizonte nas políticas sociais autonómicas

Artigo elaborado Artigo elaborado por Jorge López-Veiga Brea publicado no número 53/2017 da REGAP: Revista Galega de Administración Pública da Escola Galega de Administración Pública (Xunta de Galicia). A nota encóntrase nas páxinas 155 a 176 (galego) e 441 a 464 (castelán). O número da REGAP corresponde ao semestre xaneiro-xuño 2017, publicado en decembro de 2017, co ISSN: 1132-8371.

Pasado e presente do marco normativo global da discapacidade

Estudo de fondo elaborado por Jorge López-Veiga Brea publicado no número uno da revista “Anales de Dereito e Discapacidade” da Fundación Dereito e Discapacidade e o CERMI (setembro 2016). O estudo de fondo atópase nas páxinas 29 a 50.

Os criterios éticos e sociais na contratación pública: Referencias ao tratamento da discapacidade no vixente Texto Refundido e no Anteproxecto de Lei de Contratos do Sector Público

Comunicación presentada por Jorge López-Veiga Brea no Congreso Internacional sobre Contratación Pública, celebrado na Universidade de Castela-A Mancha (Conca), o 21 e 22 de xaneiro de 2016. Publicada na obra Observatorio dos contratos públicos 2015, de J.M. Gimeno Feliú, editorial Aranzadi (agosto 2016). Na obra tamén se atopa outra comunicación da investigadora de CE10, María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo.

Novidades relacionadas coa contratación pública socialmente responsable. Especial referencia á discapacidade no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público de España

Comunicación presentada por Jorge López-Veiga Brea nas IX Xornadas de Dereito Administrativo Iberoamericano, celebradas no Pazo de Mariñán (A Coruña) entre os días 14 e 18 de marzo de 2016.

O tratamento xurisprudencial da discapacidade no sector educativo antes e despois da ratificación da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade aprobada en Nova York

Nota xurisprudencial elaborada por Pomba Caneiro González e Crístel Magdalena Pérez Hermida publicada no número uno da revista “Anais de Dereito e Discapacidade” da Fundación Dereito e Discapacidade e el CERMI (setembro 2016). A nota encóntrase nas páxinas 169 a 175.

O Dereito á Dignidade das Persoas con Discapacidade e a súa Vulneración mediante Distintas Actuacións da Administración

Comunicación presentada por Pomba Caneiro González nas IX Xornadas de Dereito Administrativo Iberoamericano, celebradas no Pazo de Mariñán (A Coruña) entre os días 14 e 18 de marzo de 2016.

As cláusulas de contido social. O seu establecemento como condicións especiais na execución dos contratos públicos

Comunicación presentada por Jorge López-Veiga Brea nas VIII Xornadas de Dereito Administrativo Iberoamericano, celebradas no Pazo de Mariñán (A Coruña) entre os días 9 e 13 de marzo de 2015.

O Dereito á igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e a contratación pública no Dereito Español

Comunicación presentada por Paloma Caneiro González nas VIII Xornadas de Dereito Administrativo Iberoamericano, celebradas no Pazo de Mariñán (A Coruña) entre os días 9 e 13 de marzo de 2015.