Proxecto CE10 ponente no Curso de verán sobre Discapacidade e Educación Superior da UCLM

26 de Xullo de 2022

A Universidade de Castela-A Mancha (UCLM) a través do seu Vicerreitorado de Cultura, Deporte e Extensión Universitaria organiza, para os días 2 e 3 de xullo de 2020, o Curso Discapacidade e Educación Superior: A Universidade, unha porta ao mundo aberta para todos, dentro da súa oferta de Cursos de verán en modalidade en liña. O obxectivo do mesmo é ofrecer unha visión global da investigación universitaria no ámbito da discapacidade, profundando nela para suscitar dificultades e aportar posibles vías de solución.

O Observatorio de Políticas Públicas en Materia de Discapacidade, Atención á Diversidade e Igualdade de Oportunidades (Proxecto CE10) foi invitado para participar na mesa redonda 4 “A investigación e innovación ao servizo de mellóra da calidade de vida das persoas con discapacidade” a celebrar o día 3 de xullo ás 9:30h. En devandita mesa a Directora do Proxecto CE10, Dna. Marta García Pérez, expoñerá, principalmente, os resultados do Informe “Cuestións xurídico administrativas en torno á inclusión do alumnado universitario con discapacidad e necesidades educativas especiais” e a realidade da educación inclusiva no sistema universitario público español.

Máis información do curso e a posibilidade de matricularse no mesmo atópanse neste enlace.
O programa completo é o seguinte: