Alba Moraña Boullosa

Graduada en Educación Social Universidade da Coruña

Imagen retrato de Alba Moraña Boullosa

Graduada en Educación Social pola Universidade de Santiago de Compostela. Cursa actualmente o Mestrado de Profesorado en ESO, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas, especialización Formación e Orientación Laboral, na Universidade da Coruña. Tamén realizou prácticas e colaboracións en asociacións como Down Compostela e ASPANAES e no Centro de Reinserción de Menores Avelino Montero Ríos.