Eloise Kurtz Löf

Licenciada en Dereito na Universidade Federal de Santa María (Brasil)

Eloise Kurtz Lof

Licenciada en Dereito na Universidade Federal de Santa María (UFSM), Rio Grande do Sul (RS, Brasil).

Traxectoria

Foi Letrada Municipal no Concello de Sobradinho (RS, Brasil), Defensora do Paciente no Hospital Santa Cruz (RS, Brasil), Asesora de Maxistrado e Mediadora Xudicial no Poder Xudicial (RS, Brasil).

Foi becaria na Clínica de Asesoramento Xudicial Gratuito á Comunidade (UFSM, RS, Brasil), na Fiscalía de Menores e de Famílias (MPRS, RS, Brasil) e no Proxecto con Usuarios de Crack en Santa Cruz do Sul (UNISC, RS, Brasil).

Colaboradora na materia de Psicoloxía Xurídica na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG, Brasil). Investigadora en Psicoanálise na Escola Lacaniana de Psicoanálise (ELP, A Coruña) e no Instituto de Ensino Superior en Psicoloxía e Educación (ESPE, Brasil).