Poder Judicial del Perú

Desenvolvemos diversas accións formativas e divulgativas de gran impacto social

Poder Judicial de Perú

En marzo de 2022 a Universidade da Coruña e o Poder Judicial del Perú subscribiron un convenio Marco de colaboración que ten por obxectivo o intercambio de coñecementos e experiencias en materia de discapacidade entre España e o Perú.

En execución do devandito convenio, o Observatorio de políticas públicas en materia de discapacidade atención á diversidade e igualdade de oportunidades, por parte da Universidade, e a Comisión Permanente de Acceso á Xustiza de Persoas en Condición de Vulnerabilidade e Xustiza na túa Comunidade, por parte do Poder Xudicial do Perú, desenvolveron diversas accións formativas e divulgativas de gran impacto social, que terán continuidade nos próximos anos.

Logo Comisión